Biografia

Helen M. Alvaré

Helen M. Alvaré je profesorkou práva, ktorá pred nástupom na George Mason University pôsobila ako profesorka na Columbus School of Law Katolíckej univerzity. Profesorka Alvaré získala titul doktor práv na Cornell University v roku 1984 a tiež magisterský titul z oblasti systematickej teológie na Americkej katolíckej univerzite v roku 1989.

Profesorka Alvaré pracovala v právnickej kancelárii Stradley, Ronon, Stevens & Young vo Philadelphii, kde sa špecializovala na komerčné spory a prípady súvisiace s uplatňovaním náboženskej slobody. Tri roky pracovala pre Kanceláriu generálnej rady pri Americkej konferencii katolíckych biskupov, kde koncipovala stanoviská tretích strán nezainteresovaných v sporoch (tzv. amicus briefs) v prípadoch, ktoré rozhodoval Americký najvyšší súd v súvislosti s adopciami, eutanáziou a zákonmi týkajúcimi sa vzťahu štátu a cirkví. Ďalších 10 rokov pracovala pre sekretariát Pro-Life Activities pri Americkej konferencii katolíckych biskupov. Z tejto pozície lobovala a svedčila pred komisiami amerického federálneho kongresu, prednášala na univerzitách a vystupovala v stovkách televíznych a rozhlasových programov v mene amerických katolíckych biskupov. Okrem toho pomáhala Svätej stolici v záležitostiach týkajúcich sa žien, manželstva a rodiny a úcty k ľudskému životu.

Profesorka Alvaré predsedala komisii vyšetrujúcej prípady sexuálneho zneužívania v arcidiecéze Philadelphia a bola poradkyňou Pápežskej rady pre laikov pápeža Benedikta XVI., a tiež konzultantkou programu News televíznej stanice ABC. Vo svojej vedeckej práci sa pravidelne venuje súčasným kontroverzným otázkam súvisiacim s manželstvom, rodičovstvom a novými reprodukčnými metódami.
Kompletný životopis v anglickom jazyku: