Program návštevy


Streda 24. apríla 2013 o 10:00

  Téma: Rodinné právo a výhrada svedomia v EÚ a USA
 Miesto: Slovenská advokátska komora v Bratislave

Diskusia o dnešnej situácii a kontroverziách týkajúcich sa rodinného práva a výhrady svedomia v USA v porovnaní so situáciami v krajinách EÚ.Streda 24. apríla 2013 o 13:00

  Téma: Rodinné právo: manželstvo, deti, manželstvo osôb rovnakého pohlavia
            (porovnanie EÚ a USA)
 Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorská sieň, 1. posch., historická budova

Diskusia na tému manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia, ich etické a právne možnosti v USA v porovnaní s Európou.Streda 24. apríla 2013 o 17:30 (s opakovaním 25. apríla o 21:50 a 26. apríla o 7:40)

TV stanica: Lux
   Program: Doma je domaStreda 24. apríla 2013 o 19:00

  Téma: Sloboda svedomia - teologický pohľad: Kresťanské svedomie, morálne práva
            a povinnosti kresťana, keď je právo v rozpore s ústavne zakotvenou ochranou
            náboženskej praxe
 Miesto: Jezuitský kostol v Bratislave

Diskusia o slobode svedomia a morálnych práv a povinností kresťanov, keď právo nie je v súlade s Cirkevnými ustanoveniami. Ako dnes demokratický štát zneužíva slobodu vierovyznania a v akých formách? Ako sa kresťania dozvedia o svojich právach? Čo môžu kresťania robiť, ak právo na praktizovanie ich viery je potupované?Štvrtok 25. apríla 2013 o 10:30

  Téma: Právna ochrana slobody svedomia: prípady, keď ústavne zakotvená náboženská
            sloboda je obmedzovaná liberálnym demokratickým štátom
 Miesto: Trnavská univerzita, Collegium Novum (č. 216)

Čo je to sloboda svedomia? Ako súvisí sloboda svedomia so slobodou vierovyznania? Aké sú dnešné špecifické problémy a aké opatrenia existujú v moderných demokratických štátoch proti legálnemu zneužitiu praktizovania práva slobody svedomia?Štvrtok 25. apríla 2013 o 15:30 (s opakovaním v sobotu 27. apríla o 17:00)

TV stanica: TA3
   Program: Téma dňaŠtvrtok 25. apríla 2013 o 19:00

  Téma: Sex: oslobodzuje či zotročuje? (Je voľný prístup k sexu podmienkou ozajstného
            šťastia - úloha štátu v otázke sexuálnej slobody)
 Miesto: Univerzitné pastoračné centrum (UPC), Mlynská dolina v Bratislave, Veľká sála

Ako moderný štát manipuluje vnímanie a chápanie sexu a ako vytvoril takzvané právo slobody sexuálneho vyjadrovania? Ako antikoncepcia zapadá do tohto práva? Prečo to štát robí a čo kresťania môžu urobiť proti tomu? Viac info na tejto stránke.